木曜日, 3月 17, 2005

Ulek mayang (not by Cromok)

Puteri dua, bersanggul sendeng, puteri dua, bersubang gading.


ku tahu asal usul mu
yang laut balik ke laut
yang darat balik ke darat
nasi berwarna hamba sembahkan